4.9
Your Rating
Rating
I Eat Soft Rice Average 4.9 / 5 out of 8
Alternative
Transmigrated into a feminist world / 我在异世吃软饭 I Eat Soft Rice in Another World Tôi ở thế giới khác dựa dẫm vào phụ nữ Wǒ Zài Yì Shì Chī Ruǎn Fàn 我在异世吃软饭 这里的妹子都想攻略我?!
Genre(s)
Tag(s)