5
Your Rating
Rating
Quick to Wear: The Villain Is Too Spoiled and Too Provocative Average 5 / 5 out of 8
Alternative
Kuài Chuān: Fǎn Pài Tài Chǒng Tài Liāo Rén / Quick to Wear: The Villain Is Too Spoiled and Too Provocative / Quick Transmigration: The Villain Is Too Pampered and Alluring / Xuyên Nhanh : Nhân Vật Phản Diện Quá Nuông Chiều Ta / Xuyên Nhanh: Phản Diện Quá Sủng Quá Mê Người / 快穿:反派太宠太撩人
Genre(s)
Type
Manhua