5
Your Rating
Rating
The Not-So-Mad Princess Average 5 / 5 out of 1
Alternative
Huang Nv Ren She Beng Bu Zhu La! Huáng Nǚ Rén Shè Bēng Bù Zhù La! The Imperial Woman Can't Take It Anymore! 暴君皇女 皇女人设绷不住啦!
Genre(s)
Type
Manhwa